Automatisch leveren en bijvullen van uw mazouttank

Wilt u stookolie of mazout laten leveren? Fonteyne vult indien gewenst automatisch uw mazouttank bij:

  • Zonder dat u uw tank hoeft op te meten
  • Zonder dat u ons hoeft op te bellen
  • Zelfs in uw afwezigheid (indien gewenst verwittigen wij u de dag vooraf)

Voorwaarden voor automatische mazoutlevering

  • U heeft een mazouttank van minimum 2500 liter
  • Uw tank werd gecontroleerd en uitgerust met een overvulbeveiliging

Het principe van automatische mazoutlevering

Bij dit ‘degree days’- of ‘graaddagen’-systeem stoppen wij elke dag uw lokale KMI-temperatuur in de computer. Dit brengen we in rekening met uw gemiddelde jaarlijkse mazoutverbruik. Zo kunnen we makkelijk uw coëfficiënt berekenen.
Dit zorgt ervoor dat uw mazoutlevering ’s winters wordt opgedreven en ’s zomers uitgesteld. Dit automatische systeem is vooral geschikt voor normale woningen met een regelmatig stookpatroon. En dus minder voor pakweg weekendhuisjes of scholen.

Maar ook periodieke levering is mogelijk

Bij periodieke levering spreken we met u af hoeveel keer en in welke maanden we komen leveren. Dat wordt bijgehouden en dan leveren we op die afgesproken momenten.
Een voorbeeld van periodieke levering:

  • U vraagt twee leveringen van 2000 liter
  • De eerste mazoutlevering wordt begin mei gepland, de tweede eind oktober
  • U wilt graag verwittigd worden voor de levering plaatsvindt

Rond 10 mei geeft ons computersysteem een eerste levering vrij van 2.000 liter. De dag voor de levering bellen wij u op om te melden dat uw levering zal worden uitgevoerd.  Rond 20 oktober herhaalt dit scenario zich.