Neutraliseren

Mazouttank laten neutraliseren

Wilt u uw oude mazouttank laten neutraliseren? Vraag dan raad aan de experts van Fonteyne BVBA. Wij zorgen ervoor dat uw oude tank geneutraliseerd wordt volgens alle wettelijke voorschriften.

Indien u bijvoorbeeld overschakelt naar aardgas of uw tank buiten werking stelt, moet uw oude diesel- of mazouttank geneutraliseerd of gesaneerd worden. Volgens de Vlarem II-wetgeving moet iedereen die zijn oude mazouttank niet meer gebruikt, onmiddellijk:

  • De tank laten ledigen
  • De tank grondig laten reinigen
  • De tank opvullen met PU-schuim indien u hem niet kunt verwijderen
  • Een attest van buitengebruikstelling kunnen voorleggen

Stookolietank laten neutraliseren

Uw stookolietank neutraliseren kan een handige oplossing zijn indien u hem om technische redenen niet kunt verwijderen. Vaak zit hij immers verscholen onder een terras of asfaltlaag of is hij omgeven door boomwortels. Neutralisatie is in principe een even efficiënte methode als het verwijderen van uw oude mazouttank.

Hoe neutraliseren we uw tank?

  • We reinigen uw mazouttank
  • We vullen uw tank op met zand of PU-schuim.
  • Nadien leveren wij u de wettelijke certificaten.

Kiest u voor de neutralisatie van uw stookolietank? Dan laat u dit gespecialiseerde karwei best over aan een ervaren vakman. Neem contact op met Fonteyne BVBA en vraag een offerte op maat voor het neutraliseren van uw oude mazouttank!

Laat uw mazouttank neutraliseren